Underlag för certifiering

Bäste spannmålsleverantör!

Svenska Foder / Trollenäs Lantmannaaffär AB har som företag kontakt med en rad olika aktörer på spannmålsmarknaden. En av dessa aktörer är Agroetanol. Nu har Agroetanols kunder – oljebolagen – ställt krav på att få fram en klimatcertifierad etanol. Fokus är stort på förnyelsebar energi[1].

Certifiering av råvaror till etanolproduktion kräver dokumentation av spårbarhet och klimatdata. Det betyder att även vårt led måste vara klimatcertifierat för att vi ska kunna göra affärer med Agroetanol även i fortsättningen.

Därför skulle vi vilja att du fyller i blanketten: ”Deklaration av efterlevnad av hållbarhetskriterier för spannmålsproduktion, enligt kraven i EU-direktiv 2009/28/EG. Skörd 2011-2015”.

Även om du inte direkt är odlare av energigrödor, är vi beroende av din medverkan för att ha möjlighet att byta partier vid ändrad användning – från t. ex. kvarn till energi.

För mer information, gå gärna in på nätet och läs på www.agroetanol.se

Deklaration lämnas snarast till kontoret i Trollenäs.

Har du några frågor så är du välkommen att ringa till Pär-Olof eller Olof i Trollenäs på telefonnummer 0413-545128.


Ps. Spara gärna en kopia själv – om du levererar spannmål till flera företag får du kanske fler förfrågningar. Ds.

[1] Tanken med förnyelsebar energi är att minska miljöbelastningen enligt uppsatta mål och spara på den ändliga resursen olja. Etanol från Agroetanol minskar utsläppen av växthusgaser med 70 % jämfört med bensin och diesel. Etanol ger dessutom ytterligare avsättning av spannmål vilket leder till ökad lönsamhet i odlingen.

Ladda ner certifieringsdeklarationen här (58 kb, pdf)

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter