Ditt driv inspirerar oss!

Svenska Foders kärnvärden är: Värdeskapande, Pålitliga, Ambitiösa. Dessa ord är viktiga för oss som företag - som ett sätt att hålla kursen. Men bara genom att fylla dessa ord med innehåll och mening, blir de viktiga för dig som är kund. Den ambitionen är självklar för oss.

När vi gör våra investeringar i spannmålsplattor, i utsädesanläggningar, när vi uppdaterar våra torkar, silos, fabriker och annan infrastruktur i vårt företag, så är målet tydligt: om inte du tjänar på det vi gör, har vi misslyckats. För då kommer inte heller vi tjäna pengar. Vår foderutveckling drivs i symbios med vår växtodling: våra Stråla-foder gör att vall och majs skapar mer på sista raden – investera 1 krona, tjäna 3 kronor. 

Detta är VÄRDESKAPANDE
Scandinavian Seeds kompetens inom utsädesframtagningen är erkänd. Det är ett litet, effektivt och kvalificerat bolag som samlar kunskap och erfarenheter från såväl den europeiska utsädesförädlingen som från svenska fält. Genom att sammanställa och lyssna av marknaden tar man beslut som gynnar den svenska marknaden och dig. Med Scandinavian Seed har vi ett pågående samtal om behov, förbättringar och framtid för att tillgodose utvecklingen av ditt företag.


Detta illustrerar PÅLITLIGA
Vårt projekt, 6Tolv, är ett exempel på att vi satsar på framtiden. Att vi vågar tänka längre och större. Fram till och med 2020 kommer projektet att drivas som syftar till att höja skördarna totalt i landet. Vad gör vi för att åstadkomma förändring? Med Optilab, som är en utveckling av vår laboratorieverksamhet, skapar vi ett nytt marknadsverktyg för en värld där analyser blir allt viktigare. 
 

Detta illustrerar AMBITIÖSA
Vi behöver framtidstro i svenskt lantbruk. Vi behöver ett driv och en vilja att vi kan vända utvecklingen. Varje dag – trots svårigheter – vi möter dig och dina kollegor, känner vi att det drivet finns. Det inspirerar oss!

 

 Pdf-arkiv

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål 2017

Nytt & Nyttigt om Växt Vår 2016

Nytt & Nyttigt om Växt - våren 2015

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter