UTSÄDESODLAREN AUGUSTI 2018

 

  • Tunna, små nya frövallar
  • Örtogräsbekämpning
  • Spillsäd i klöver

 

Nyinsådderna

Många av vallarna sådda i våras är i tunnaste laget, en del har vaknat till liv efter regnet o kan ge nästan fullgod skörd. Ett lagom plantbestånd är 100 pl/m2 (30-40 för klöver) jämnt fördelade, men många gånger kan det räcka med ett lägre antal om de är tillräckligt stora, särskilt vitklöver. Vad kan vi göra för att hjälpa dem?
- Stubben bör vara nedputsad vid detta laget, annars putsa ned till 5-8 cm höjd.

- Kväve bör det finnas kvar sedan insåningsgrödan men det kan hjälpa lite att ge 20 kg extra N/ha
-Stora örtogräs o spillkorn kan hämma en del. Bekämpa kemiskt eller putsa.

Hör av er om vallarna är för dåliga innan ni eventuellt kör upp dem. Ha koll på reglerna om ni har insådden som EFA areal.

 

Örtogräsbekämpning

Huvudbekämpningen av örtogräs görs på våren, är där mycket överlevande eller ogräs som hämmar frövallarna är en höstbehandling nödvändig nu. Många gånger kan det räcka med en putsning och sen kontrollera fälten ca 2 veckor senare om något behöver bekämpas kemiskt. Behandling då är möjlig med 1,0-1,8 l/ha Cleave (max en behandling/år i stadium 20-45) + ev 0,1 l/ha diflanil/legacy om viol/veronika.

 

Gräsogräs och spillsäd i klöver

Spillsäd i klöver bekämpas med 1-2 l/ha Focus Ultra eller 0,5-0,8 l/ha Agil, kör när spillsäden har 1-2 blad. Vid eko är det putsning eller får som gäller

 

 

 

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter