HöstkornGuide 2017

SU Ellen 6-rads linje höstkorn Läs mer här
SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Kärnan är av medelstorlek, något lägre rymdvikt och innehar en hög proteinhalt. Sjukdomsprofilen är av god karaktär vilket man ser genom att SU Ellen presterar mycket bra även i de obehandlade försöksleden. Enligt erfarenheter från förädlaren är SU Ellen något mindre bestockningsvillig men kompenserar detta genom att bilda fler kärnor/ax. 

Trooper Hybridhöstkorn Läs mer här
Trooper är ett nytt hybridhöstkorn som ingår i “Hyvido-familjen”. Trooper är en högpresterande sort med den stora fördelen att kombinera hög avkastning med tidig mognad. Den tidiga mognaden medför att man sprider skördearbetet och har god tid på sig att bärga halm eller så höstraps. Kärnkvaliteten är hög och rymdvikten hos Trooper ligger i nivå med 2-rads sorterna. Kännetecknande för hybridhöstkorn är ett stort rotsystem vilket gör det lättare för plantan att ta upp vatten och näring.

Frigg Läs mer här
2-radskornet Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en dags tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med rymd- och tusenkornvikt på medel. Frigg innehar en god sjukdomsprofil som visar sig genom att sorten presterar mycket väl i både obehandlade och behandlade led.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter