Höstrapsguide 2017

Andromeda - Hybrid Läs mer här
En ny fransk sort med 100 % resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är liksom övriga klumprotsresistenta sorter testad först under 2014 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.

Compass - Hybrid (även eko) Läs mer här
Compass har visat sig vara en toppsort i hela landet och har de fem sista åren varit högst avkastande sort i södra Sverige och en absolut toppsort i Mellansverige. Övervintringen har varit mycket god även under tuffare betingelser alla åren. Odlingssäkerheten i Compass är således den bästa som finns att få tag på. Compass är relativt lång men har god stjälkstyrka.Compass har en mycket snabb höstutveckling och passar bra vid senare sådder.

Dariot - Hybrid Nyhet
Hybridrapsen som presterade högst råfettsskörd av samtliga sorter under 2016 års provning. Lämplig från normal till sen sådd genom en snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka och därigenom låg tendens till liggsäd. Dariot har en medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens. De utmärkta stjälkegenskaperna i kombination med drösningsresistens ger förutsättningar för en säker och effektiv skörd. Dariot har endast provats ett år i svenska officiella försök. Vi har däremot följt sorten under två vintrar där den har presterat väl. Man bör dock ta hänsyn till att vintrarna 2015/2016 och 2016/2017 har varit relativt milda med låg vinterpåfrestning.

DK Exception - Hybrid Läs mer här
Har varit en toppsort i försöken 2016. Sorten har varit den högst avkastande i Dekalbs egna försök. Växtsättet är kompakt med lugn tillväxt på hösten, vilket gör den särskilt lämplig för tidig sådd och sådd i normal tid. Sorten påminner mycket om DK Explicit men har högre avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka.

DK Exentiel - Hybrid
DK Exentiel har stabila agronomiska egenskaper som säkrar en hög avkastning. Sorten är snabb i tillväxten på hösten vilket gör den särskilt anpassad för sen sådd eller sådd i normal tid. Den snabba etableringen ger också en fördel vid etablering under besvärliga förhållanden. Det är viktigt att ha fokus på rätt utsädesmängd, så beståndet blir ca 35 etablerade plantor. För tätt bestånd kan göra att tillväxtpunkten blir för hög. 

DK Explicit - Hybrid (även eko) Läs mer här
Explicit är en ny sort på svenska marknaden som övertygat både 2013 och 2014 med oöverträffat hög avkastning båda åren. Explicit har sin stora styrka i att den har ett kompakt, lågväxande växtsätt på hösten som gör den mycket lämplig för tidig sådd. Sorten är också mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial vilket gör att man kan skörda senare och därmed få en högre skörd.

ES Alegria - Linje (även eko) Läs mer här
Tidig och högavkastande linjesort som kombinerar osedvanligt hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. ES Alegria har utmärkt sig i Tyskland som den tidigast mognande sorten med utmärkt phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

PR44D06 - Dvärghybrid Läs mer här
Dvärgsort med tidig skörd och mycket hög råfetthalt. Sorten har inte visat någon tendens till förväxning för invintring - D06an ger mycket hög skörd och tidig skörd. Fungerar bra vid både tidig och normaltidig sådd och är vår huvudrekommendation vid tidig sådd.

 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

 

Artikelarkiv
Rätt sort och rätt etablerad raps - en vinnare i växtodlingen

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter