Spannmål

Vi kan erbjuda flera olika kontrakts alternativ:

 

  • Odlingskontrakt  
Tecknas kontrakt senast den 31/1 då utgår 5 kr/dt i kontraktstillagg, därefter 3 kr/dt fram till 31/3.
Odlingskontrakt kan tecknas även efter 31/3, men då utan kontraktstillägg.
Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod. Leveransperioder är juli-sept, okt, okt-dec, jan-mars, april-juni. A conto-betalning sker 30 dagar efter leverans. Slutbetalning prel. 30 dagar efter leveransperiodens slut utom för period juli-sept där slutbetalning sker i december skördeåret. Omklassad vara avräknas till leveransperiodens a conto-pris. Respektive leveranstermins slutpris +/- regleringar fastställs av Svenska Foder. Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris. 
 
Priskorrigering avgår beroende på leveransställe. 
På överleveranser utgår inget kontraktstillägg. 
Kvalitets reglering enligt "Värdefull info om spannmål"
 

 

 

  • Fastpriskontrakt
Den dagen vi skriver kontrakt bestämmer vi pris, volym, leveransperiod och leveransplats. Tecknas senast vardag klockan 12.00 före beräknad leveransdag. Betalning sker 30 dagar efter leverans. Priserna förändras hela tiden efter spannmålsmarknaden. 
 
Leverans period är samma som Odlingskontrakt. 
Överleverans avräknas med dagspris.
Nedklassad vara avräknas med den nya kvaliténs dagspris, dock aldrig högre än ursprungskontraktets avtalade pris.  
 

 

 

  • Fastpriskontrakt med prisgaranti
Kontrakt tecknas på volym med en specifik leveransperiod (perioder  se odlingskontrakt). Pris fastställs på såväl kontrakterad vara som omklassad vara +/- regleringar. Vid tecknande av denna kontraktstyp tar Svenska Foder ut en avgift på 0,02 kr/kg. Betalning sker 30 dagar efter leverans. Omklassning ytterligare ett steg samt överleverans avräknas till leveransdagens dagspris. 
 

 

 

  • Inlagringskontrakt
Kontrakt tecknas på volym i leveransperiod juli-sept senast 31 augusti skördeåret. A conto-betalning sker 30 dagar efter leverans med 70% av a conto-priset +/- regleringar. Omklassad vara avräknas med 70% av leveransperiodens a conto-pris. Säljaren väljer sedan att aktivt fastställa slutpris i leveransperioderna okt-dec, jan-mars eller april-juni. Slutbetalning sker 30 dagar efter slutligt prisfastställelsedatum utom vid val av leveransperiod april-juni  då slutbetalning sker 1 juli.  Har inte säljaren fastställt pris senast den 15 mars så fastställer Svenska Foder priset för leveransperioden jan-mars.  Vid tecknande av denna kontraktstyp tar Svenska Foder ut en inlagringsavgift på 0,13 kr/kg. Varan skall alltid säljas till TLA/Svensk Foder. Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.
 

 

Prisregleringar

   

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Odlingskontrakt hittar ni här:
/dotnet/GetAttachment.aspx?siteID=114&id=3986.docx

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter