Betesblandningar

 

Sisu Bete
Uthållig betesvall för de flesta lägen. En flerårig vall som ger ett bra bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet och hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och köttdjur samt får. Kan även användas som slåttervall till får.

Sisu Bete diagram


Skritt Bete
Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete. Innehåller ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitetsstörningar. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall och tål bete bra. Första skörden kan även användas till slåtter. 

Skritt Bete diagram


Rapp
Högavkastande gräsvall för ensilage/hösilage. 
För 2-3 skördar/år. 2-3 åriga vallar. Skörda intensivt i rätt tid och få ett mycket bra ensilage/hösilage. Kan efterbetas. För bibehållen smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig. 


Hipp Hopp
Perfekt mix för dig som skall skörda hö eller arbeta med hösilage. Uthållig och säker gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar upp på sträng. Väl anpassad för 2-skördesystem. Passar bra till häst och får.. 

Nytt & Nyttigt om Grovfoder 2016 & 2017

   

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter