OptiVall

Tillsammans med Scandinavian Seed satsar vi på varumärket OptiVall. Ett gemensamt vallkoncept som bygger på resultat och egenskaper från flera års noggrann provning under svenska vallförhållanden.

OptiVall står för:
• Starka kvalitetsblandningar
• Väl prövat sortmaterial för svenska förhållanden
• Spetsade egenskaper
• Bred genetisk sortvariation
• Sortiment från norr till söder
• I samarbete med rådgivare

Scandinavian Seed jobbar med utsäde och växtförädlare från hela världen med fokus på:
• samarbete med de främsta växtförädlarna
• bästa totalekonomi för lantbrukaren
• de viktigaste jordbruksgrödorna
• samarbete med industrin
• väl genomförda försök före marknadsföring
• att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om de olika vallsorterna här i Nytt & Nyttigt om Grovfoder 2016 & 2017

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter