ÅkerbönaGuide 2017

Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur, såsom nöt och får, på grund av ett högre innehåll av tanniner.

Alexia - Brokblommig (Läs mer på Scandinavian Seed)
Brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt som utvecklas snabbt på våren. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka. Ger mycket hög proteinskörd.

Gloria - Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vitblommig tanninfri sort hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Mycket tidig skörd.

Banquise -Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vitblommig åkerböna med förbättrad skörd jämfört med tidigare odlade vitblommiga sorter. Den har goda stjälkegenskaper och ett medelstort frö. Banquise mognar något senare än mätarsorten. Introduktionsår 2016.

Vertigo - Brokblommig Nyhet!  (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vertigo är en ny spännande brokblommig åkerböna förädlad av NPZ i Tyskland. Avkastningen är jämn och stabil i hela Sverige över samtliga år i provning. Vertigo har testats i de svenska officiella försöken sedan 2013 vilket ger ett gott underlag hur sorten presterar under svenska förhållanden. Tillgång till många försöksår är mycket viktigt när utvärdering av sorten sker och speciellt gällande åkerböna där det kan vara stor variation mellan åren. Fröet hos Vertigo är stort och proteinhalten är medelhög. Mognaden och stjälklängden är av medelkaraktär kombinerat med en god stjälkstyrka.

   
    

Nytt & Nyttigt om Växt & spannmål Vår 2017

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter