Ekologiskt utsäde Guide - 2017

Grönfoderblandningar

Ärt/Havre 60/40 GEB*
Ger hög och säker skörd.

Ärt/Korn 60/40 GEB*
Något lägre skörd än vid blandning med havre men högre smältbarhet.

Åkerböna/Vårvete 70/30 GEB*
Möjlighet till högst skörd på lite tyngre jordar.

Korn/Havre 50/50 GEB*
För helsäd eller mogen skörd.


Havre

Akseli  - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed)   
Akseli har mycket hög avkastning för en tidig sort nästan i nivå med havresorter med senare mognad. Den är mycket stråstyv och har särskilt god sjukdomsresistens bland tidiga sorter.Akseli är en havresort för norrland och mellersta Sverige.

Symphony - Gryn/Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Havresorten Symphony har under provningen i Sverige visat på en klart högre skördenivå än tidigare sortmaterial. Den är relativt långstråig men mycket stråstyv och dessutom frisk med mycket god kärnkvalitet. Symphony mognar tidigt.


Korn

Anakin - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Ett säkert foderkorn med hög stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka, har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Lämplig till vallinsådd med ett långt strå och mycket bra stråegenskaper.

Salome - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. En svårslagen kombination. I praktisk odling kan det vara 5-7 dagar tidigare än de senare kornsorterna. Åren 2010-2014 som sorten provats officiellt har den tillhört de bästa trots sin tidiga mognad. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har Mlo-resistens mot mjöldagg.

Aukusti - 6-radskorn (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i hela Sverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerans mot låga pH-värden. 6-rads korn har snabb vårutveckling och långt strå som konkurrerar mycket bra mot ogräs.


Lupin

Boregine 
(Läs mer på Scandinavian Seed) 

-  Grenad sorttyp
-  Hög avkastning
-  Trivs på lätta, magra jordar

I ekologiska försök som är gjorda i Skåne mellan 2009-2013 ser man att Boregine presterar en hög avkastning i kombination med en god proteinhalt. Stjälken är lång och innehar en god styrka. I jämförelse mot övriga lupiner har Boregine en medeltidig mognad och en hög konkurrensförmåga mot ogräs.


Vårvete

Dacke - Kvarn
Trotjänare i ekologisk odling med hög proteinhalt.

Quarna - Kvarn (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Quarna är ett vårvete med extra hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad.

Triso - Kvarn/Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Vårvete med högre avkastningsnivå än Dacke och Quarna men med lägre proteinhalt.


Åkerbönor

Alexia - Brokblommig** (Läs mer på Scandinavian Seed) 
En brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt som utvecklas snabbt på våren. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka. Ger mycket hög proteinskörd.

Gloria - Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed) 
En vitblommig tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Något mindre konkurrenskraftig mot ogräs än genomsnittlig åkerböna i ekologiska försök.

Julia - Brokblommig** (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Brokblommig sort som utmärker sig för sin mycket höga fröskörd. Sorten är relativt lång, men med utmärkt stjälkstyrka. Den har medelstort frö med mycket hög proteinhalt. Den höga proteinhalten gör sorten mycket intressant till foder.


Ärt

Onyx (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Högavkastande gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd. Onyx är anpassad för södra och mellersta Sverige. 


 *GEB - Godkänd Ekologisk Blandning. Följer Jordbruksverkets regler för viss inblandning av konventionellt obetat utsäde.
**Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner.

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål 2017

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter