FoderkornGuide - 2017

Anakin - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett säkert foderkorn med hög stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Lämplig till vallinsådd med ett långt strå och mycket bra stråegenskaper.

Aukusti - 6-radskorn (Läs mer på Scandinavian Seed)
Nytt vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i Mellansverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerens mot låga pH-värden.

Salome - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. En svårslagen kombination. I praktisk odling kan det vara 5-7 dagar tidigare än de senare kornsorterna. Åren 2010-2014, som sorten provats officiellt, har den tillhört de bästa trots sin tidiga mognad. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har Mlo-resistens mot mjöldagg

Severi - Foder  (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Thermus - foder Nyhet!  (Läs mer på Scandinavaian Seed) 
Nytt foderkorn förädlad av Sejet i Danmark. I svensk officiell provning sedan 2013. Thermus presterar en avkastning i det absoluta toppskicket. Den stabila avkastningen gör Thermus till en sort för hela landet. Thermus har en tidig mognad som kan likställas med Salome vilket ger värdefull tid för att etablera en efterföljande gröda med gott resultat. Stråegenskaperna är goda med ett medellångt strå och en stråstyrka något under medel. Thermus har en fin kärnkvalitet med en hög litervikt, medel proteinhalt och något lägre tusenkornvikt. Att Thermus innehar en god sjukdomsprofil ser man genom att sorten presterar en hög avkastning både i obehandlade- och behandlade led i kombination med en fullgod nematodresistens.

 

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål 2017

 

 

 


 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter