Vårveteguide 2017

Diskett - Kvarn Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

Quarna - Vårvete med specialkvalitet (Läs mer på Scandinavian Seed)
Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad. Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren. Odlas på kontrakt med sortpremie.

Triso - Kvarn (Läs mer på Scandinavian Seed)
Triso är ett säkert val. Sorten har under åren visat sin stabilitet och goda kärnkvalitet med hög rymdvikt, hög tusenkornvikt och hög avkastning framförallt i Mellansverige. 

WPB Skye  - Kvarn Nyhet! (Läs mer på Scandinavian Seed)
WPB Skye har en hög stabil avkastning under samtliga år i provning. Utmärkande för sorten är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil samt innehar en god motståndskraft mot gulrost. Medelsen mognad, senare än Triso men tidigare än Hamlet. Goda kärnegenskaper med en hög tusenkornvikt, något lägre rymdvikt. Den höga skörden kräver en hög kvävegödsling för att inte få en utspädningseffekt av proteinhalten. WPB Skye har ett kortstrå. 2015 testades dess bakningsförmåga med godkänt resultat.

WPB Oryx - Kvarn Nyhet! (Läs mer på Scandinavian Seed)
WPB Oryx innehar en mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och presterar under samtliga år i provning en avkastning i den absoluta toppen. Kärnegenskaperna är goda, hög tusenkornvikt och rymdvikt något under medel. Bakningsegenskaperna är på medelnivå. Försöken visar att WPB Oryx har en något lägre proteinhalt vilket till stor del är en “utspädningseffekt” genom den höga avkastningsförmågan. Kom därför ihåg att gödsla för högre skörd än du är van vid!

   

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2017


Artikelarkiv

Vårvete med högsta avkastning och en rejäl PREMIUM

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter