Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

Växtodlingsbrev 5, 2018

 • Aktuellt i marken
 • Plocka bort flyghavre
 • Aktuellt i marken

Aktuellt i marken:

Bladlus - hur länge skall man bekämpa dem?

I spannmålen finns det fortsatt bladlus på flera fält, och en eventuell bekämpning är aktuell till stadie 75 om det förnärvande finns 100 procent angripna strå. Bekämpningen görs med 0,15 l Mavrik 2F eller 0,1-0,14 Teppeki. I övriga grödor som åkerböner, sockerbetor och spenat ser vi fortsatt kraftiga angrepp av den svarta betbladlusen.

I åkerböna bekämpas de med 0,15-0,2 l Mavrik per hektar, när skadetröskeln på 15 procent angripna plantor och begynnande kolonibildning har överskridits. Bekämpningen är aktuell till full baljlängd.

I sockerbetor bekämpas de med 0,2-0,3 l Fastac 50 EC per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpningen är aktuell till begynnande parasitering som vanligtvis inleds i början av juli. Teppiki har fått dispens för bekämpning av löss i sockerbetor. Kontakta din säljare för mer information.
I spenat bekämpas de med 0,14 kg Teppiki per hektar, när skadetröskeln på 50 procent angripna plantor har överskridits. Bekämpning är aktuell till begynnande parasitering, som vanligen startar i början av juli.

Höstraps - nedvissning med glyfosatprodukter vid ojämn mognad

Här inträffar den viktiga spruttidpunkten när merparten av skidorna är gulgröna och gulbruna med enstaka svarta frö i de nedersta skidorna. Det är vanligtvis 2-4 dagar innan normal strängläggningstidpunkt.

Svenska Foder rekommenderar följande dosering i höstraps.

Bekämpning av kvickrot: 2,3 l Glyphomax HL + additiv eller 3,0 l Glypper + additiv pr ha
Nedvissning:                     3,0 l Glyphomax HL + additiv eller 4,0 l Glypper + additiv pr ha

Additiv

Under de flesta förhållanden bör sprutvattnet tillsättas med ett eller flera additiver som NovaBalance innan glyfosaten tillsätts. Tillsättning av additiv ökar effekten, eftersom glyfosat är en så kallad kationbinder. Det betyder att glyfosatmolekylen villigt binder sig till andra molekyler i vatten som t.ex. kalcium (hårt vatten), magnesium och järn. Därmed blir glyfosatmolekylen för stor för att kunna komma in i plantan och göra nytta.

NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca. Mg eller Fe

NovaBalance tillsätts i förhållande till vattnets hårdhet.

 

Vattenhårdhet                   (dH)              NovaBalance     
Mjukt vatten                        < 8                 0,05 l pr ha                         
Midelhårt vatten                  8-18               0,10 l pr ha                         
Hårt vatten                          > 18               0,20 l pr ha   
                      

 

Kom ihåg att:

 • Behandlingen bör utföras som en morgonsprutning på övervägande torra plantor.
 • Vattenmängen bör vara omkring 100 l vatten per hektar och max 150 l vatten per hektar, eftersom glyfosat verkar bäst i höga koncentrationer, eftersom det tas upp via diffusion
 • Additiverna skall tillsättas sprutvattnet innan glyfosaten.
 • Glyfosat får inte användas i maltkorn, brödspannmål och andra konsumtionsgrödor
 • Glyfosat får inte användas i utsäde

Läs alltid eventuella kontrakt på grödan innan den behandlas med glyfosat.

 

Plockning av flyghavre

Det är tid att gå första turen i marken för plockning av flyghavre. Flyghavre gror från skilda djup i jorden och kommer därför fram under en längre period och mognar av och sprider frö över lång period. Det är därför en god idé att gå igenom fälten mer än en gång.

Var särskilt grundlig i ytterområderna, vid märgelhål och vändteg och under eventuella luftledningar samt i de områden där det erfarenhetsmässigt kan förekomma flyghavre. Gå över fälten nu och om 2-3 veckor.

Flyghavrekärnor kan överleva i jorden i upp till 9-10 år och en enskild planta kan därför sprida frö, man kan ha ”glädje” av det i flera år framöver. Är det sprutat med ett flyghavremedel på våren bör fälten ändå gås igenom, eftersom plantorna kan ha överlevt sprutningen och så och gömma sig lite i grödan.

Att gå över fälten och titta efter flyghavre är samtidigt en god anledning till att se var årets sprutningar har fungerat och grödans generella tillstånd.

 

 

 
 

 

Nr. 4 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i ärter
 • Kemikoll – gör det enklare för dig?
 • Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

 

Aktuellt i marken

Vårveten är långt framme, om inte agångbehandling är gjord bör det göras nu. I det torra vädret är det speciellt gulrost, brunrost och DTR som kan ge problem. Vi rekommenderar.

 • 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Generellt bör man också leta efter löss i både vår- och höstveten, där de har börjat klättra upp i axet. Här använder man bäst:

 • 0,15 l Mavrik 2F pr. ha eller
 • 0,1-0,14 kg Teppeki

Bekämpningströskeln om cirka 4 löss/strå.

Även i sockerbetorna kan löss vara ett problem. Bekämpningströskeln är 20 löss/planta eller kolonier på 40 % av plantorna. Använd:

 • 0,2 - 0,3 l Fastac 50 EC pr. ha

Bakgrunden är de mycket torra förhållanden då plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan. I betor och majs är det mycket viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 0,3 l Novobalance + 1 l Profi ManganNO3 + 1 l Profi Bor pr. ha nu och återigen om 2-3 veckor. Behovet är som störst på lättare jordar men med de mycket torra förhållanden vi ser iår kan det absolut också finnns behov även på bättre jordar.

I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 l Profi Majs per ha, 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn och 117 g Ca.

I spannmålen kan det i svampsprutningarna tas med 1-2 l Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

 

Svampsjukdomar och skadedjur i ärter

När ärterna blommar och sluter sina skidor kan det finnas behov för en svampbekämpning. På grund av det mycket torra och solrika vädret, tyder dock allt på att det bara är ekonomi i att bekämpa svampsjukdomar i utsädesärterna på grund av kravet om en riktigt god grobarhet.

 • 0,5 l Mirador 250 SC pr. ha.

Denna behandling kan vid behov också följas upp med 0,5 l per hektar 2 veckor efter första behandling, eller:

 • 0,5 – 0,75 kg Signum WG pr. ha

Skadedjur

Ärtviveln är som i åkerböner ett överstökat kapitel. Nu ska vi hålla öga på ärtvecklare, som kan bli ett problem i konsumtionsärter och utsädesärter, där de kan försämra kvaliteten avsevärt.

Inflygningen av ärtvecklaren kan övervakas med feronmonfällor. Den vägledande skadetröskeln för konsumtion- och utsädesärter är 50 ärtvecklare fångade i två fällor. NÄr skadetröskeln överskridits skall det gå 10-20 dagar innan man gör en behandling, eftersom då hinner äggen kläckas och larvarna kan bekämpas. I det varma vädret vi har bör det bara gå 10 dagar. Feromonfällorna gillras med 2 fällor per 10 hektar.

Ärtvecklarens larver bekämpas med:

 • 0,15 – 0,2 l Mavrik 2F pr. ha.

Kraftiga angrepp av ärtlus vid blomning kan ge förlust av blommor. Den vägledande bekämpningströskeln i blomningen är 15-20% angripna plantor. När baljorna är utvecklade och de har börjat svälla är skadetröskeln upp på 50 % angripna plantor.

Lössen gömmer sig i knopparna, men hittas genom att slå toppskottet ner i en vit plastburk. Angreppet av ärtbladlus kan variera mycket på samma mark, så markerna bör undersökas på flera ställen.

Ärtbladlusen kan bekämpas med:

 • 0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. ha

 

Kemikoll – är det något för dig?

Caption

Kemikoll är ett helt unikt sätt att göra vardagen lättare och för dig som växtodlare. Bara genom att klicka på växtodlingsprogrammet Näsgård Mark får användaren koll på om växtskyddsmedlen i den utarbetade sprutplanen är godkända för att användas. Därmed uppnår du som lantbrukare 100 % korrekt användning av bekämpningsmedel, och säkrar att du följer riktlinjer och lagkrav.

I praktiken

En smiley visar huruvida användningen av medlet är lagligt eller ej. Informationen som används och kommer fram under kollen, är samlat i en databas som hela tiden uppdateras. En sur, röd smiley indikerar att medlet är olagligt och en glad grön smiley visar att allt är i sin ordning.

Programmet

Programmet visar bland annat följande:

 • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt
 • Om mängd per behandling och mängd per år är godkänd
 • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
 • Länkar till information om preparatet
 • Lätt åtkomst

Funktionen kan också hålla koll på konstgödsel och andra inatsvaror. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av myrsyra, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Programmet är redan flera lantbrukares föredragna markplaneringsverktyg och med Kemikoll, som är det senaste tillägget och modulen, är det till och med det enda av sitt slag på den svenska marknaden. Vill du veta mer kontakta oss på http://datalogisk.se

Möt oss på Borgeby Fältdagar 27-28 juni

Möt Svenska Foder på plats i Borgeby. Vi finns i tält J:57 med unika mässerbjudanden och kunskap som hjälper dig i din produktion.

Läs mer om Borgeby Fältdagar: www.borgebyfaltdagar.se

Välkommen! 


Växtodlingsbrev – Fokus på Fälten

Nr. 3 2018

 • Aktuellt i marken
 • Svampsjukdomar och skadedjur i åkerbönor
 • Val av spannmål

 

Aktuellt i marken

Vi är genom att vara så långt framme på året att de avslutande svampsprutningarna kan göras i vårkorn, havre och höstvete. Svenska Foder rekommenderar följande i avslutande sprutning.

Vårkorn

 • 0,4 - 0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per ha

Havre

 • 0,25 l Bumper + 0,25 l Comet Pro per ha

Höstvete, andra sprutning vid delad behandling

 • 0,4 l Tiro pr. ha

Innan man sprutar bör marken undersökas för löss och eventuellt lägga till 0,15 Mavrik 2F per ha.

Svampsjukdomar och skadedjur i åkerböner

Åkerbönan är på väg att blomma. Förra säsongen lärde vi oss att kraftiga angrepp av svampsjukdomar kan ge stora avkastningsförluster. Åkerböna kan angripas av flera svampsjukdomar – bland annat av chokladfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost. Chokladfläcksjuka kan ge stora skördeförluster. Därför rekommenderar vi att åkerböna behandlas 1-2 gånger. 2 gånger om vädret är mer regnigt än just nu. Första sprutningen utförst vid begynnande angrepp, vanligen i början/mitten av juni och cirka 10 dagar efter begynnande blomning. Andra behandlingen utförs vid behov cirka 2 veckor efter första behandling.

Svenska Foder rekommenderar 2 sprutningar med antingen:

 • 0,5-1,0 l Mirador eller
 • 0,5-0,75 kg Signum WG pr. ha.

Skadedjur

Problemen med ärtvivel har varit stora i år, men är nu ett avslutat kapitel. Nästa och det senaste problemet med skadedjur i åkerböna är den svarta bönbladlusen. Skadetröskeln för bönbladlusen är 10-15 % plantor, där bladlusen har börjat att bygga kolonier. Åkerböna kan också angripas av grön ärtbladlus.

Lusen kan bekämpas med

0,15-0,2 l Mavrik 2F pr. Ha

 

Val av spannmål

Vi börjar nu sälja höstgrödor för säsong 2018/2019 – och vi återigen presentera ett mycket starkt sortiment på spannmål.

Höstvete

Ellvis – kvarnvete & EKO

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaber. Den är väl anpassad til våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskader under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

RGT Reform – Kvarnvete

Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Mariboss – Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger orgräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandingen vilket gör Mariboss til ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Torp – Foder

Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Praktik – kvarnvete

Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Stava – kvarnvete EKO

Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Råg

KWS Livado - Hybrid

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblanding av populationsutsäde krävs.

Herakles - Syntetisk hybrid

Vinterhärdig syntetisk hybrid med hög och jämn avkastning i hela landet. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda.

Rågvete

Trefl

Rågvete med hög avkastningspotential. Innehar hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost. Syns i de obehandlade försöken där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå med något lägre stråstyrka.

Probus

Rågvete med en mycket hög avkastningsstabilitet som via den mycket goda sjukdomsprofilen presterar övertygande både i svambekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

 

Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 2 2018

 • Aktuellt i marken
 • Höjning av proteinhalten i höstvete
 • Val av höstraps

 

Aktuellt i marken

Det är fortsatt torrt på de flesta platser och få utsikter till regn. Visst har vi sett en och annan åskskur på lite olika platser i landet. Men ännu inte något riktigt avgörande för grödan. Och på grund av torkan kan man inte göra någon form av växtreglering. Bladlöss och sädesbladbaggar finns det gott om i vårgrödan. Använd 0,15 l Mavrik per hektar som har god effekt på såväl bladlöss som sädesbladbaggar. Se Svenska Foders rekommendationer till svampbekämpning i Växtodlingsbrev 1 - se längre ner på sidan.

Mikronäring är en god idé i alla grödor, eftersom de mycket torra förhållandena gör att plantorna har svårt att ta upp flera näringsämnen från jorden och särskilt mikronäringsämnen som bor och mangan.

Särskilt i betor och majs är det viktigt med en optimal försörjning av dessa två näringsämnen. Vår rekommendation är att använda 1-2 liter Profi ManganNO3 + 1-2 l Profi Bor + 0,3 l Novobalance på grödans 4-6 bladstadie och 2-3 veckor senare ytterligare lika mycket. Det är viktigt att Novobalance tillsätts först. I båda grödorna kan man senare följa upp med 1-2 liter Profi Majs per hektar 1-2 gånger. Profi Majs innehåller 30 g N, 53 g P, 40 g B, 130 g Mn, 80 g Zn og 117 g Ca.

I spannmålen kan man tillsammans med svampsprutningen ta med 1-2 liter Profi Basis Plus per hektar och därmed hjälpa med försörjningen av näringsämnen som är otillgängliga i den torra jorden. Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu og 101 g Zn.

Ökning av proteinhalten i höstvete

Om du odlar kvarnvete som t. ex. Ellvis, RGT Reform, Praktik, så det viktigt med en sen gödselgiva för att säkra proteininnehållet och därmed kvaliteten. Proteingödslingen bör utföras i perioden mellan begynnande axgång (stadie 49) och begynnande blomning (stadie 61) med en kvävemängd på mellan 30 och 60 kg N per hektar.

Om kvävet tillförs tidigt i den nämnda perioden, kommer huvudparten av det tillförda kvävet att gå till att öka utbytet. Och omvänt, om kvävet tillförs under den sista delen av den nämnda perioden, kommer en del av kvävet gå till att öka proteinprocenten.

Trots det torra vädret, som vi är vittne till just nu, kan vi förvänta en god effekt av en proteingödsling, men gödslingen skall inledas lite tidigare och därför måste de flesta i gång den närmaste framtiden. Endast om grödan redan nu torkstressad bör gödslingen stoppas.

En tumregel säger att proteinprocenten stiger med cirka 0,1 % för varje 10 kg kväve, som tillförs vid den senare tidpunkten. Men kom ihåg det är bara en tumregel – vädret spelar också en avgörande roll. Vi rekommenderar att använda en fast handelsgödning som t.ex. Kalksalpeter som innehåller 15% Nitrat och därmed verkar snabbt.

Höstraps

Vi börjar nu sälja höstgrödor för 2018/2019 och vi kan återigen presentera ett starkt sortiment.

När du väljer din rapssort är det viktigt att titta efter en sort med hög stabil råfett- och fröskörd, god resistens mot sjukdomar och god vinterhärdighet och god stjälkstyrka.

 • Compass – Hybrid

Med sin höga råfett – och fröskörd har Compass under flera år visat sig tilhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa.

 • DK Explicit - Hybrid

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat – och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

 •  ES Alegria – Linje

Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidlig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

 • Dariot – Hybrid

Presterar i absolut topp i södra Sveriges försök. Passar för normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god Stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

 • DK Exception - Hybrid

Vinnare av rapsmästaren 2016. Levererar hög avkastning senaste 2 åren, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lunga växtsätt gör
sorten lämplig för normal till tidig sådd. DK Exception är både phoma- och drösningsresistent.

 • DK Exclaim – Hybrid – NYHET!

Har en god utveckling på hösten och passar därför et brett fönster av sådatum. Den har mycket hög både avkastnings- och oljehaltspotential och är dessutom dubbelt phomaresistent. Stängeln har förbättrad brytningsbeständighet vilket bland annat säkerställer ljusinsläpp ner i grödan.

 • PR44D06 - Dvärghybrid
  Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.
 • Andromeda - Klumprotsresistent hybrid
  En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.
Läs mer här
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål, höst 2018

Växtodlingsbrev – Fokus på fälten

Nr 1 2018

 • Aktuellt i marken
 • Manganbrist i vårsäd bör förebyggas
 • Ärtvivel i ärtor, åkerböna och klövervall

Aktuellt i marken

Det varma och torra vädret fortsätter. I sådana perioder skall man komma ihåg att oavsett vilka växtskyddsmedel man använder, så kommer det vara en viss risk för att det bränner. Spruta därför tidigt på morgonen eller sent på kvällen under dessa perioder, eftersom det ger minst risk för brännskador och bäst effekt för växtskyddsmedlen.

En av de växtskyddsinsatser som tränger sig på just nu är tillväxtregleringen, men överväg noga om grödan ska tillväxtregleras eller inte, eftersom all tillväxtreglering verkar otroligt kraftigt på torkstressade grödor. Speciellt råg och vallfrö är känsliga och vi har tidigare år sett exempel på stora förluster på grund av skadlig tillväxtreglering, men det kan drabba alla grödor.

Även i vårkorn kan tillväxtreglering verka för kraftigt under torra förhållanden och rekommenderas därför inte nu. Senare, när det förhoppningsvis kommer regn, kan sådana marker tillväxtregleras med antingen 0,4 Moddus M per hektar eller 0,2-0,4 l Cerone per hektar mot stråbrytning.

Gulrost

Fördelen med torrt väder är ett lågt svamptryck i spannmålen. Svampsjukdomar som septoria, sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka och bomullsmögel har det tufft just nu. Därför är det mest gulrost, kornrost och brunrost som vi ska hålla ett öga på den kommande perioden, eftersom det varma vädret ger optimala betingelser för utveckling av dessa – som då bör bekämpas vid förekomst. På bilden ser man gulrost i Torp höstvete.

Vårsäden är ungefär i DC 20-43 och här finns inga svampsjukdomar att tala om ännu. Titta efter löss eftersom de har börjat att uppträda. Bekämpningströskel: 2-3 löss/strå eller löss på cirka hälften av plantorna. Står man inför andra körningen är bekämpningströskeln något lägre. Rekommenderad dos är 0,1-0,14 Teppeki per hektar. Höstvetet befinner sig i DC. 39-45 och det är tid att skydda flaggbladet. På grund av det låga smittrycket kan man gå ner i dos, men det skall behandlas och innan det kommer regn igen. Rekommenderad lösning är 0,4-0,6 l Ascra Xpro + 0,2 l Comet Pro per hektar.

Röd vetemygga

I vetet kan det vara aktuellt att bekämpa den röda vetemyggan från begynnande axgång till begynnande blomning.

Angreppen kan variera mycket lokalt och främjas av torrt varmt väder. Därför kan det vara en god idé att sätta upp fällor i marken, när vetets flaggblad är framme. Bekämpningen rekommenderas när man har fångat över 120 vetemygg per dag. Bekämpningen utförs under perioden från begynnande utveckling till begynnande blomning med till exempel:

 • 0,3 l Fastac per hektar

eller

 • 0,15 l Mavrik 2 F per hektar   

Höstkornet är nu i DC. 51-61 och här bör den avslutande svampbehandlingen göras i höstkornets DC 39-59. Rågen är nu i DC. 59-69 och kan behandlas på samma sätt som höstkornet. Glöm inte att leta efter trips som bekämpas med 0,15 - 0,2 l Mavrik 2F per hektar. Rågvete är i DC 47-65 och kan behandlas på samma sätt som höstvetet.

Utvecklingsstadier i Spannmål

Manganbrist i vårsäden bör förebyggas

Vi ser dessvärre fortsatt en del manganbrist i vårsäden runt om i landet, och det torra vädret gör inte problemet mindre!

Manganbrist

Vårgrödorna kommer på flera platser i år att vara etablerade på jordar som är packade efter överkörningar under den blöta hösten och den stora mängden nederbörd som kom framförallt under vintern. Dock kan frosten ha mjukat upp jorden. Under alla omständigheter bör du ha fokus på att din vårsäd är välförsedd med både makro- och mikronäringsämnen för den korta växtsäsongen den har i år.

Där jorden är lös, sandig, humusrik eller med högt reaktionstal, är det större risk för manganbrist än på andra jordtyper. Vi rekommenderar därför att du förebygger manganbrist på jordar som vanligen har problem med manganupptaget. Det kan du med fördel göra första gången i samband med ogräsbekämpningen, normalt i bestockningsfasen. Vid fortsatt risk för manganbrist kan behandlingen göras i samband med t.ex. den första svampbekämpningen.

Generellt får du bättre effekt om du sprutar två gånger med halv dos, jämfört med en gång med full dos, bland annat för att mikronäringsämnena är orörliga i plantan. Även om du sällan har manganbrist, rekommenderar vi att du förebygger bristen, när du ändå är ute med sprutan.

Du kan antingen spruta med ren mangan, eller med en mikronäring som innehåller mangan. Vi rekommenderar antingen:

 • 1,0 l Profi Mangan NOpr. ha. (235 g Mn pr. l) 2-3 gånger

eller

 • 1,0-2,0 l Profi Basis Plus pr. ha. (89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l) 2-3 gånger

Profi Mangan NOinnehåller 235 g Mn pr. l och Profi Basis Plus innehåller 89 g N, 57 g Mg, 163 g Mn, 50 g Cu 101 g Zn pr. l. Både Profi Mangan NO3 och Profi Basis Plus kan blandas med alla gängse växtskyddsmedel.

Ärtvivel i ärtor och åkerböner

Det mycket fina vädret har lockat fram ärtvivel i marken, så ärter, åkerböner och klöver skall hållas under uppsyn. Angränsande mark till en areal som det odlades ärter, åkerböner eller kanske klöver under 2017 bör denna areal prioriteras under markbesöken.

Ärtviveln älskar som sagt det varma majvädret, och vi har fått de första rapporterna om ”biljettklipp” i bladkanten på  trindsäden. Det är inte ärtvivelens bett i bladkanten som ger en nämvärd förlust, utan vivelns larver som senare gnager i de N-fixerande rotknölarna.

Bekämpningströskeln i ärter och åkerböner är ett gnag per planta i de tidiga tillväxtstadierna och tills plantorna är cirka 10 cm höga. I klöverodlingen är bekämpningströskeln 20% angripna plantor.

I ärter och åkerböner används:

 • 0,20 l Mavrik 2F per hektar

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter