Utsäde vår 2014

Konventionellt

 

 

       Vårkorn, malt

 

 Rosalina

Rosalina är ett mycket tidigt maltkorn. Rosalina har god resistens mot bladfläcksjuka, Mlo-resistens mot mjöldagg och drabbas endast i liten omfattning av fusarium. Proteinhalten är naturligt låg.

 

Quench

Sent maltkorn med hög avkastningspotential och bra stråegenskaper. Har svagt skal och drabbas lättare av fusarium än övriga maltkornssorter.

 

 

 Chapeau

Maltkorn. Odlas på kontrakt för leverans till Carlsberg. Chapeau är en Null Lox sort vilket betyder att den saknar en gen som skapar ett oönskat enzym. Kontakta din lokala säljare för mer information och odlingsanvisningar. Koncept tillägg på 3 öre utöver vanlig malt, mottagning Knästorp.

 

Catriona

Har en speciell enzymsammansättning som lämpar sig mycket bra till whiskeyframställning. Kravet på proteininnehåll är högt.

       Vårkorn, foder

 

Anakin

Ett säkert foderkorn med hög, stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo- resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havre- cystnematod. Lämplig till vallinsådd.

 

Salome

Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har mlo-resistens mot mjöldagg. Sorten odlas för foderändamål.

 

Luhkas

Ett vanligt 2-radskorn med tidighet som de senare norrlandssorterna. Avkastning i toppklass och extrem tidighet. Sorten är även Mlo-resistent.

         Havre

            Symphony

Vår nya stjärna, klart högre skördnivåer än tidigare sortmaterial, långstråig men mycket stråstyv och frisk. Mycket god kärnkvalitet. Symphony mognar tidigt.

       

            Ivory

Havre med unik kärnkvalitet. Extremt hög tusenkornvikt, lågskalhalt och hög stärkelsehalt gör den till en utmärkt grynsort. God stråstyrka.

 

Scorpion

Scorpion är en mycket högavkastande havre med goda grynegenskaper för exportmarknaden såsom hög tusenkornvikt och rymdvikt. Särskilt högavkastande i södra Sverige.

         Vårvete

          

           Quarna

Ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad. Odlas på kontrakt med sortpremie.

           Vinjett

 Välbeprövad vårvetesort, främst för södra Sverige.

        

          Triso

Sorten har under åren visat sin stabilitet och goda kärnkvalitet med sin höga rymdvikt, tusenkornvikt och avkastning framförallt i Mellansverige.

       

 

        Hamlett

Kvarnvete med mycket hög skörd och god kärnkvalite. Både rymdvikt och tusenkornvikt ligger i toppskiktet bland marknadsorterna. Hamlet har en god allmän resistens mot det vanligast förekommande bladsjukdomarna.  

         Trindsäd

         Rocket

En småfröig gul ärt. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv och hög.

         Onyx

En gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd. Mycket hög avkastning.

         Åkerböna

         Gloria

En vitblommig, tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen med medelgod stjälkstyrka.

        

          Julia

Ny Brokblommig sort som utmärker sig för sin mycket höga fröskörd. Sorten är relativt lång, men med utmärkt stjälkstyrka. Den har medelstort frö med mycket hög proteinhalt, passar till foder.

         Alexia

En brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka.

        Majs

        

         Activate

Sorten för dig som vill ha en riktigt tidig sort. Activate sätter nya ramar för odlingssäkerhet i våra kallare regioner. Sorten ger ett högt och säkert utbyte, men också ett ensilage av mycket hög kvalité. Väl täckta kolvar.

         Ambition

Tidig sort som står för en mycket hög stärkelse innehåll och högt energiinnehåll. Sorten är robust stresstollerant och tål tuffa påfrestningar. En mycket stabil sort vilket garanterar hög avkastning.

        

 

          Coryphee

Är en absolut toppsort inom segmentet kärnmajs och odlas i första hand av till detta ändamål men fungerar även bra till ensilage. Sorten har god stjälkstyrka och klarar hårda vindar. I kärnmajsförsök ligger Coryphee i topp vad gäller kärnskörd och har samtidigt en tidigt mogen kärna som ger låga torkningskostnader.

       Vårraps

         

          Larissa

Linjesort, snabbetablerad med god ogräskonkurrerande förmåga och hög råfettskörd. Stresstålig sort, passar både lättare och svårare odlingslägen.  

          Axana

Hybrid, en ny stark hybrid som är relativt tidigt mognande. Axana har en hög fröskörd kombinerat med hög råfetthalt, positiva egenskaper som ger dig som användare bra förutsättningar för ett gott resultat.  

          Makro

Hybrid, ny vårraps med högavkastning som är testad i Sverige i två år. Den har stort frö och mycket god stjälstyrka. Angreppen av bommulsmögel har varit lägre än för mätaren medan mognaden är bland de senare sorterna.  

 

 

Krav

        

 

         Vårkorn

        

         Anakin

Stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka. Har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod.

         Luhkas

Avkastning i toppklass och extrem tidighet.

      

         Salome

Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har mlo-resistens mot mjöldagg. Sorten odlas för foderändamål.

         Havre

         Scorpion

Ett havre med bra kärnkvalitet och särskilt hög tusenkornvikt.

         Vårvete

         Dacke

 Trotjänare i ekologisk odling med hög proteinhalt.

        

         Quarna

Ett vårvete med extra hög proteinhalt och en falltalstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad.

         Åkerböna

         Gloria

En vitblommig, tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka.

        

         Julia

En ny brokblommig sort som utmärker sig för sin mycket höga fröskörd. Sorten är relativt lång, men med utmärkt stjälkstyrka och mycket hög proteinhalt.

         Ärter

         Rocket

En småfröig gul ärt. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv och hög avkastning.

         Vårraps

        

          Larissa

Obetad linjesort, snabbetablerad med bra ogräskonkurrerande förmåga och hög råfettskörd. Stresstålig.

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter