SYMBOLER

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika

mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters

begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter