INTENSIVA BLANDNINGAR

Götaland & Södra Svealand

Delikat

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

 • 50 % Timotej
 • 20 % Rörsvingel
 • 15 % Engelskt rajgräs
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


Utsökt

Utsökt är framtagen för att ge en stor skörd och kräver intensiv skördestrategi. Innehåll av både ängssvingel och engelskt rajgräs för att uppnå stor mängd foder av god kvalitet. Kräver en intensiv skördestrategi tack vare stor andel engelskt rajgräs, just denna gör även att 2 vallår rekommenderas.

 • 50 % Timotej
 • 20 % Engelskt rajgräs
 • 15 % Ängssvingel
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


Gourmet

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig. Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

 • 42 % Timotej
 • 20 % Rörsvingel
 • 15 % Engelskt rajgräs
 • 10 % Ängssvingel
 • 10 % Rödklöver
 • 3 % Vitklöver

 

 


Balans

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

 • 40 % Timotej
 • 30 % Rörsvingelhybrid
 • 13 % Engelskt rajgräs
 • 12 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


Trygg

Trygg är en högavkastande och härdig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år.

 • 50 % Timotej
 • 30 % Rörsvingelhybrid
 • 15 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 

 


Bore

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

 • 60 % Timotej
 • 40 % Rörsvingelhybrid

 

 


Maxicorn

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsensilage. Östra Sverige har med Kalmar-området, Öland och Gotland i sin spets ett stort behov av torktåliga vallar. Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är just torktålig blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber. Maxicorn är en god samodlingspartner till majsensilage.

 • 30 % Timotej
 • 30 % Blålusern
 • 20 % Rörsvingel
 • 20 % Rödklöver

Perfekt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning. Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkatande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för att proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

 • 40 % Timotej
 • 20 % Rörsvingel
 • 15 % Blålusern
 • 10 % Engelskt rajgräs
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


Premia

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

 • 35 % Rörsvingel
 • 30 % Blålusern
 • 15 % Hundäxing
 • 10 % Rajsvingel
 • 10 % Rödklöver

 


Norra Svealand & Norrland

Topp

Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år. Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar. Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

 • 60 % Timotej
 • 20 % Rörsvingelhybrid
 • 15 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter