MINDRE INTENSIVA BLANDNINGAR

Götaland & Södra Svealand

Legend

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör Legend till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

 • 50 % Timotej
 • 25 % Ängssvingel
 • 10 % Engelskt rajgräs
 • 10 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


Rejäl

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

 • 60 % Timotej
 • 30 % Ängssvingel
 • 10 % Rödklöver

 

 


Optifår

Optifår är en intensiv blandning för fårproduktion. Slåttervall med hög andel engelskt rajgräs som borgar för hög skörd redan första vallåret. Kombinationen av gräs och vitklöver ger ett näringsrikt grovfoder med låga halter av östrogena ämnen. Kan efterbetas.

 • 40 % Timotej
 • 25 % Ängssvingel
 • 20 % Engelskt rajgräs
 • 15 % Vitklöver

 


Norra Svealand & Norrland

Hållfast

Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga. En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

 • 60 % Timotej
 • 30 % Ängssvingel
 • 8 % Rödklöver
 • 2 % Vitklöver

 

 


Stadig

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige. En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

 • 90 % Timotej
 • 10 % Rödklöver

 

 

 


24-7Succé från 2018

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

 • 72 % Timotej
 • 15 % Rödklöver
 • 13 % Ängssvingel

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter