GRÖNFODERBLANDNINGAR

Dessa blandningar fungerar framförallt på lätta upp till medelstyva jordar. På styva jordar har användningen av åkerböna blandat med vårvete ökat de sista åren med mycket gott resultat.

Optimal skördetidpunkt för strå/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Normal utsädesmängd är 225-250 kg/ha för ärt/havre och ärt/korn och 250-275 kg/ha åkerböna/vårvete. De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd.

Ärt/Havre 50/50

Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn 50/50

Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

 

 

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter