Odlingstips för Oljelin

Såbädd

Lin trivs i väl höstplöjda fält och ska sås relativt grunt i fin jord med god markfukta. Är det i någon gröda som en extra tur med harven kan löna sig så är det i linet.

Utsädesmängd

Satsa på 65-75 kg utsäde per hektar. Desto högre avkastningspotential jorden har desto högre utsädesmängd.

Gödsling

Lin är en anspråkslös gröda och behovet av P och K är inte jättehögt. Vi rekommenderar 70 kg N i samband med sådd i form av en NPKS-produkt, t.ex. Balans 26-3-4-4.

Ogräs

Ogräsbehandlingen skall ske när linet är 5-8 cm högt. Använd trippeln med 0,8 tablett Ally 50 T, 15 gram Gratil och 0,2 liter Örtex MCPA per hektar.

Jordloppor

Se upp för jordloppor i odlingen. Vid angrepp kan pyretroidbehandling vara på sin plats.

Avdödning

Lin kan avdödas med godkänd glyfosatprodukt vilket förenklar skörden. Avdödningen gör att halmen lättare går igenom tröskan och samtidigt får man god effekt på kvickrot. Om du väljer att behandla, gör det när det börjar skramla i frökapslarna.

Sortbeskrivning Oljelin

Taurus

Ett oljelin med höga och jämna resultat varje år. Sorten är medelsen med hög fröskörd och god stjälkstyrka.
Läs mer>>

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter