Proteingrödor

 

 

Åkerbönor

Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur, såsom nöt och får, på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid försäljning välj en vitblommig sort.

Gloria – VitblommigKonventionell/Eko

Vitblommig tanninfri sort hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Mycket tidig skörd.
Läs mer>>

Banquise – VitblommigKonventionell

Vitblommig åkerböna med förbättrad skörd jämfört med tidigare odlade vitblommiga sorter. Den har goda stjälkegenskaper och ett medelstort frö. Banquise mognar något senare än mätarsorten. Introduktionsår 2016.
Läs mer>>

Vertigo – BrokblommigKonventionell

Vertigo är en ny spännande brokblommig åkerböna förädlad av NPZ i Tyskland. Avkastningen är jämn och stabil i hela Sverige över samtliga år i provning. Vertigo har testats i de svenska officiella försöken sedan 2013 vilket ger ett gott underlag hur sorten presterar under svenska förhållanden. Tillgång till många försöksår är mycket viktigt när utvärdering av sorten sker och speciellt gällande åkerböna där det kan vara stor variation mellan åren. Fröet hos Vertigo är stort och proteinhalten är medelhög. Mognaden och stjälklängden är av medelkaraktär kombinerat med en god stjälkstyrka.
Läs mer>>

Tiffany – Brokblommig*Konventionell/Eko

Brokblommig åkerböna som kombinerar två mycket eftertraktade egenskaper. Avkastning i topp och låg tusenkornvikt. Tiffany har en mognad runt medel och en mycket hög proteinhalt. Sorten håller stjälkstyrka av god kvalitet och en hög höjd vid skörd.I svensk officiell provning sedan 2105.
Läs mer>>

*Under 2016 utfördes försök för att se innehållet av begränsande ämnen i åkerböna. Resultaten visar att Tiffany hade normalt tannininnehåll och en kraftigt reducerad mängd vicin och convicin i kärnan. Innehållet av dessa två ämnen var endast en tiondel jämfört med andra sorter på marknaden.

Lupin

Lupin

Boregine – FodersortKonventionell

Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.
Läs mer>>

Ärtfält

Ärtor

EsoKonventionell

En ny gulfröig ärtsort med tjeckiskt ursprung, som provats två år i svensk officiell sortprovning. Eso har båda åren utmärkt sig för att ha en mycket hög fröskörd med utmärkta stjälkegenskaper.
Läs mer>>

OnyxKonventionell/Eko

Högavkastande gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd. Onyx är napassad för södra och mellersta Sverige.
Läs mer>>

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter