Ogräsbekämpning

 
 
Keeper K är en formulering för effektiv bekämpning av ogräs på större områden.

Effektiv mot ogräs som maskros, kers, brännässla, tistlar m.fl. samt gräsarter. Utmärkt att använda mellan stenplattor. Keeper K verkar systemiskt, d.v.s upptas genom plantornas gröna delar och transporteras med saftströmmen till rötter och underjordiska utlöpare, som därmed bekämpas.

Användningsområde: Mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser. Behandling får ej ske i sjöar och andra vattensamlingar. All annan användning är otillåten.

Observera! Använd ej denna produkt på ogräs i gräsmattan!

Finns i 500 ml, 1 liter flaska. (1 liter räcker till 1000m2).

 

 

 

 

 

Keeper spray från Bayer Garden är en färdigblandad systemiskt verkande produkt mot de flesta ogräs och gräsarter. Speciellt lämplig då mindre områden skall behandlas.

Finns i 1 liters flaska.

 


 
 
Med hjälp av GreenLine ÄttixDubbelEffekt kan man enkelt och effektivt nå den trädgårdsprakt man eftersträvar – utan att använda ogräsmedel som påverkar mark och grundvatten. Med Ättix-konceptet gäller: när ogräset är borta är även ogräsmedlet borta. Med “dubbel effekt”menar vi att medlet slår två gånger mot den oönskade plantan: Snabbare attack mot bladet,vilket ger skarpare effekt. Penetrerande mot roten,vilket ger långtidsverkan. 5 liter.


 

 

 

 

Trollenäs Lantmannaaffär 

Trollenäs 
241 92 Eslöv

Lantbruk
Öppet vardagar 07.30-16.00
Telefon 0413- 54 51 28

Butik
Öppet vardagar 07.30-17.30
Telefon 0413-54 51 26

Alla kontaktuppgifter